Wanneer werken niet vanzelfsprekend is
van der velden re-integratie van der velden re-integratie
Ik tel weer mee
“Ik heb mijn draai weer helemaal gevonden”

Disclaimer

Van der Velden Re-integratie B.V. draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is Van der Velden Re-integratie B.V. niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud.

Van der Velden Re-integratie B.V.staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is.

Van der Velden Re-integratie B.V. is niet aansprakelijkheid voor schade:

a. Toegebracht door de website.

b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website.

c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website.

d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina's van) de website te kunnen raadplegen.

 

Ook is Van der Velden Re-integratie B.V. gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade.

Van der Velden Re-integratie B.V.behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen, toe te voegen aan of te verwijderen van de website.

Van der Velden Re-integratie B.V. behoudt zich het recht voor de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is Van der Velden Re-integratie B.V.niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website.