Wanneer werken niet vanzelfsprekend is
van der velden re-integratie van der velden re-integratie
Ik tel weer mee
“Ik heb mijn draai weer helemaal gevonden”

Wat we doen

Ons productaanbod & specialisatie:

 • Re-integratietrajecten / Naar werk (het vinden van reguliere arbeid op maat)
 • Sociale activeringstrajecten / Werk fit maken
 • Persoonlijke ondersteuning UWV trajecten
 • Coaching  on the job / Gemeente trajecten
 • Trajecten voor WIA, Wajong en gemeentekandidaten
 • Trainingen op maat (o.a. assertiviteits-, agressie- en gedragstrainingen)
 • Outplacement
 • Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

 

Onze voordelen:

 • Pragmatische werkwijze
 • Transparante verslaglegging
 • Preventief handelen
 • Korte doorlooptijden
 • Arbeidstraining Centrum / Persoonlijke leer en werktrajecten binnen ons ATC begeleiden we cliënten actief om hen te leren participeren op de huidige arbeidsmarkt. Met persoonlijke aandacht leren we hen een helder, reëel en duidelijk beeld te krijgen op klantprofielen. We ondersteunen bij het maken van een eigentijdse CV en helpen bij het plaatsen op www.werk.nl. Ook hebben we de mogelijkheid beroepskeuzetesten (LDC) af te nemen.
 • Blik op Werk Keurmerk (www.blikopwerk.nl)
 • Contractpartner van het UWV werkbedrijf; voor trajectuitvoeringen zoals: Werk fit maken, naar werk re-integratie overeenkomsten en persoonlijke ondersteuning (PO) op de werkvloer.
 • Contractpartner gemeente Eindhoven; voor persoonsgebonden re-integratie budgetten (PRB) binnen de categorieën: integraal re-integratietraject (van intake tot en met nazorg), leerwerktrajecten, diagnostiek/ beroepskeuzeadvies t.b.v. oriëntatietraject, training en coaching, bemiddeling/ jobfinding/ trajectbegeleiding, coaching on the job en sociale activeringstrajecten.

 

 “Samen ontzorgen van A tot Z”

Van der Velden Re-integratie B.V. staat open voor samenwerkingsverbanden met collega re-integratiebedrijven. We zijn voorstander van het bundelen van krachten en specialisaties met als doel samen een succesvol en duurzaam resultaat te bereiken.

Van der Velden Re-integratie B.V. heeft in het verleden positieve ervaringen opgedaan met klanten die (via een re-integratietraject) geplaatst werden bij werkgevers (vaak) in combinatie met een beroeps begeleidende leerweg (BBL opleiding) vooral voor mensen zonder een startkwalificatie, tot en met middenkaderfuncties (MBO) en directiefuncties (HBO).