Wanneer werken niet vanzelfsprekend isOpleiding Kok MBO niveau 2
BBL


Ooit gedacht om Kok te worden?


Korte functieomschrijving
Stichting Kokschool Eindhoven biedt een speciaal opleidingsprogramma om in 12 maanden je niveau 2 diploma tot Kok te behalen. Soms is het niet vanzelfsprekend om binnen de reguliere opleiding je diploma te behalen. ORGB heeft met drie partners uit het werkveld een passend onderwijsprogramma geschreven zodat iedereen de kans moet krijgen om met begeleiding op maat het niveau 2 diploma te behalen.

LEREN AFWISSELEN MET WERKEN (BBL)
Een kok werkt over het algemeen volgens een standaard werkwijze, waarbij hij rekening houdt met de wensen van de gasten. De uit te voeren taken en werkzaamheden zijn divers en verschillen per horecagelegenheid. Er is sprake van een grote variatie in opdrachten en wensen van de gasten, een kok kan hierop inspelen.

EEN KOK HEEFT PLEZIER IN HET BEREIDEN EN VOORBEREIDEN VAN GERECHTEN

Je gaat in 10 tot 12 weken je praktijkprogramma volgen voor vier dagen in de week, 5 uur per dag. Tijdens deze lesdagen worden praktijklessen afgewisseld met theorie, de zogenaamde vakleer. in dit deel van de opleiding is er ook tijd ingeruimd voor z.g. Algemene vakken, als Nederlands, Rekenen en Loopbaan/Burgerschap, aangevuld met een tweetal keuzedelen (verdiepingswerkstuk op algemene maatschappelijke thema's).

WIJ HOUDEN VOLDOENDE REKENING MET IEDER ZIJN CAPACITEITEN EN MOGELIJKHEDEN

Direct na de opleidingsperiode en de maand stage ga je werken en heb je een keer per 3 a 4 weken een terugkomdag dagdeel naar school om aan je Algemene Vakken en Keuzedelen te werken.

OOK HIERIN BIEDEN WIJ ALLE ONDERSTEUNING DIE NODIG IS.Gevraagd wordt
Wat ga je ervoor doen?
je gaat in 10 tot 12 weken tijd een intensief programma volgen van 5 uur per dag en vier dagen in de week. Hierbij worden Praktijklessen afgewisseld met theorie, de zogenaamde vakleer. Tijdens dit deel van de opleiding is er ook tijd ingeruimd voor z.g. Algemene Vakken, als Nederlands en Rekenen en Loopbaan/Burgerschap, aangevuld met een tweetal Keuzedelen (verdiepingswerkstuk op algemene maatschappelijke thema's)

Na deze intensieve (praktische) opleidingsperiode ga je een maand stagelopen bij een bedrijf in de horeca of een instelling. Deze stageperiode is bedoeld om wederzijds te wennen aan elkaar en te kijken of er een match is op deze werkplek. Veelal volgt na een geslaagde match bij deze bedrijven een arbeidscontract.

Direct na de intensieve opleidingsperiode en de maand stage ga je werken combineren met een keer per 3 a 4 weken een dagdeel naar school om aan je Algemene Vakken en Keuzedelen te werken.
De gehele opleiding wordt afgesloten met een aantal examens en een praktijkexamen: de Proeve van Bekwaamheid om op deze manier een Diploma mbo-niveau 2 KOK te kunnen behalen.

DUUR VAN DE OPLEIDING:
De opleiding houdt in: minimaal 650 praktijkuren en 220 theorie-uren, zodat je binnen 12 maanden een MBO2-diploma Kok behaald hebt.

DOORSTROOMMOGELIJKHEDEN:
Met een MBO2-diploma Kok op zak, kan je doorstromen naar Zelfstandig werkende Kok niveau 3.
Heb je interesse neem dan contact op met:

Steef Schreuder, Adjunct directeur operationele zaken Van der Velden Re-integratie B.V.

Tel: 06-46368790 06-46368790
E-mail: steef@vandervelden-reintegratie.nl steef@vandervelden-reintegratie.nl
 

Wat we doen

re-integratie

We willen mensen met een beperking op sociaal, fysiek of psychisch gebied de kans geven hun dromen op werkgebied waar te maken....

lees meer

Team

re-integratie

Binnen ons team werken we vanuit deskundigheid, ervaring en motivatie. Een ieder doet dat vanuit zijn of haar specifieke kennis...

lees meer

Producten

re-integratie

Van der Velden Re-integratie B.V. ondersteunt zowel werkgevers als medewerkers in ontslagtrajecten. Vaak zijn dit voor beide partijen vervelende trajecten...

lees meer